KIERRÄTYS

Kierrätys

Pihakivet, betonilaatat, muurikivet ja muut betoniset ympäristötuotteet ovat kivipohjaisia rakennusmateriaaleja, joiden purkujäte on helposti ja turvallisesti kierrätettävää. Kivipohjaisissa materiaaleissa ei ole ympäristölle haitallisia aineita, mikäli niitä ei ole imeytynyt käytön aikana.

Tavoitteena on saada käytöstä poistetut materiaalit mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön.  Hyväkuntoiset betonituotteet voidaan käyttää uudelleen päällysteenä ja huonokuntoiset kierrättää muun betonijätteen  kanssa uusiokäyttöön.

Kokonaisuudessaan Suomessa syntyy rakentamisen sivutuotteena noin miljoona tonnia kierrätysbetonimursketta. Tästä määrästä puolet syntyy pääkaupunkiseudulla.

Tuotteina myytävät kierrätysmurskeet on valmistettu hyväksytyn laadunhallintajärjestelmän mukaisesti sekä CE- merkitty. Laatuvaatimukset täyttävä netonimurske on vähintään kiviaineksen tasoista rakennusmateriaalia, joka ei sisällä haitallisia aineita.

Betonijätteestä yli 80 % käytetään uudelleen esimerkiksi maanrakentamisessa. Toistaiseksi uudelleenkäyttöä ovat hidastaneet ylivarovaiset ohjeet, nyt merkittävimäät esteet käytölle on pyritty poistamaan osana kiertotalouden tavoitteita.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat julkaisseet ohjeen betonimurkeen käytölle infrarakentamisessa. Tähän ohjeeseen on koottu tietoa betonimurskeen hyödyntämisestä pääkaupunkiseudulla sekä ohjeita suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Julkaisun voit lukea tästä

Kierrätysmurskeen käyttökohteet

  • jakavat ja kantavat kerrokset katu- ja tierakenteissa
  • kenttärakenteet
  • massanvaihdot
  • täytöt