KUNNOSTAMINEN KAIVANTOTÖISSÄ

Kunostaminen kaivantotöissä

Mikäli pinnan alapuolisia rakenteita on tarpeen korjata, betonikiveys on helppo purkaa. Alueella oleva kivipäällyste on otettava huomioon jo kaivutöitä suunniteltaessa. Pinnan palauttaminen ennalleen on mahdollista käyttämällä purettuja kiviä. Purkukohta voidaan paikata myös käyttämällä uusia kiviä, paikka näkyy värierona kiveyksessä.

Ensisijaisena tavoitteena on työkohteessa olevien vanhojen betonisten päällystemateriaalien käyttö. Materiaaleja ei saa vaurioittaa purettaessa. Päällysteen pintaan ei saa tehdä merkintöjä, joita ei voi poistaa. Betonikivet ja -laatat on purettava käsityönä. Materiaalit eritellään tyypeittäin / väreittäin ja varastoidaan siten, että ne ovat käytettävissä pitkänkin ajan kuluttua. Ennen päällysteiden uudelleen asennusta betonikivien saumapinnat on puhdistettava huolella ja olemassa olevan päällysteen reunat korjattava.

Uudet korvaavat materiaalit on valittava ja sijoitettava siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin kokonaisuuteen.