VAURIOIDEN ENNALTAEHKÄISY

Vaurioiden ennaltaehkäisy

Kaikki päällysteet käytetystä pintamateriaalista riippumatta vaativat ajan myötä huoltoa ja korjaamista. Korjaamisen tarve vähenee, kun pintamateriaali on valittu olosuhteisiin ja käyttötarkoitukseen nähden oikein, käytetyt tuotteet ovat laadukkaita ja asennustyö on tehty huolella. Kunnossapitokaluston sopivuus on tärkeää huomioida vaurioiden ennalta ehkäisyssä. Päällysteen hoitoon käytettävä kalusto mitoitetaan pohjarakenteiden kantavuuden ja tuotteiden kestävyyden mukaan.

Rakennetun päällysteen vaurioita voidaan ehkäistä

  • tarkkailemalla päällysteen kuntoa säännöllisesti
  • tekemällä päällysteen kuntoa säilyttävät vähäisetkin korjaustyöt
  • poistamalla vauriota edistävät syyt, jos se on mahdollista
  • vioittuneita saumauksia korjaamalla
  • välttämällä suolausta
  • käyttämällä kunnossapitoon pinnoitteelle sopivaa kalustoa ja menetelmiä