VAURIOIDEN PAIKALLINEN KORJAAMINEN

Vaurioiden paikallinen korjaaminen

Kivipäällysteen kuntoa on seurattava jatkuvasti ja korjauksiin on ryhdyttävä välittömästi, kun tarvetta havaitaan. Jos esimerkiksi saumahiekkaa ei lisätä ajoissa, se voi edistää kiveyksen purkautumista. Jos reunatuenta on pettänyt, ja päällyste on alkanut purkautua, niin vaurio on korjattava nopeasti, jotta purkautuminen ei laajene aiheuttaen entistä suurempia ongelmia kiveyksen toimivuudelle.

Kivipäällyste tulee korjata, ennen kuin siinä havaitut laatupoikkeamat etenevät vaurioiksi ja haittaavat alueen toiminnallisuutta ja visuaalisuutta.

Kiveyksen epätasaisuudet saattavat aiheuttaa kompastumisia ja päällysteen painaumiin kerääntyy helposti vettä, mikä jäätyessään aiheuttaa liukastumisia.

Paikallisen vaurion nopea korjaaminen lisää päällysteen kestoikää ja pienentää päällysteen ylläpidon kokonaiskustannuksia.